Lenke til forsiden

Bli Din Tur-leverandør

Ønsker du å starte med utleie av feriehus?


Vi tilbyr:


• Profesjonell veiledning og hjelp

• Din Tur har salgskontorer i en rekke europeiske land

• Internettpresentasjon på mange språk

• Tilgang til vår kundeportefølje og sterke merkevare

• Online booking, websalg med betalingsløsning

• Full frihet til å selge eget produkt


Om Din Tur

Selskapet eies i dag av grunneierorganisasjoner i Norge, i hovedsak Allskog og Norges Skogeierforbund, og ble stiftet i 1995. Din Tur har siden oppstarten hatt som motto «å gjøre norsk natur best tilgjengelig». For våre kunder betyr det at vi legger til rette for en vellykket ferie i Norge med naturbaserte aktiviteter. For deg som produktleverandør betyr det at vi hjelper deg å utvikle ditt feriehus eller ditt reiselivsprodukt til å passe kundens krav for på den måten å kunne selge det lettere. Et annet av Din Tur sine prinsipper er at norsk natur best oppleves utenfor de større byene og i små grupper. Vi arbeider derfor ekstra hardt med sysselsetting og best mulig inntjening til våre produkter med beliggenhet utenfor byene.

Din Tur har spesialisert seg på fisketurisme, og mer enn 25 års markedskompetansen kommer også deg til gode som vår leverandør. Som Norges største innkommende turoperatør og markedsleder innenfor sjøfisketurisme, har vi samlet og utviklet standarder for hvordan man på best mulig måte driver utleie av feriehus, båter og organiserer aktiviteten sjøfiske i Norge. Som leverandør til Din Tur får du tilgang til denne standarden, og kan dermed gjøre helt konkrete tilpasninger i forhold til markedets behov og ønsker.

Vi er også veldig bevisst på at det er vertskapet på et feriested som til syvende og sist hever en ferie fra god til uforglemmelig. Vertskapsrollen er derfor noe vi har mye fokus på.

Så snart ditt produkt følger vår standard og er godkjent av en av våre produktutviklere vil vårt salgsapparat i Europa kunne bringe deg kunder. Dette gjøres på ulike måter.

Kataloger, annonser og messedeltagelse

Din Tur er i ferd med å fase ut deler av katalogproduksjonen til fordel for en økt satsing på internett. Visse markeder krever dog fortsatt informasjon på papir, og for disse produserer vi/salgsnettverk fortsatt kataloger. Ditt produkt vil få plass i alle katalogproduksjoner med relevans for ditt produkt. Vi sørger dessuten for å markedsføre ditt feriehus i digitale kampanjer samt gjennomføre visningsturer for utenlandske tidsskrifter, blogger, filmteam og turoperatører. Vi deltar hvert år på de viktigste reiselivsmessene i tillegg til aktivitetsbaserte messer i de viktigste markeder. På messene vil vi selvfølgelig markedsføre dine produkter. Du får også din egen 3-språklige web-presentasjon dintur.no. 

Samarbeidspartnere i flere land

Våre viktigste salgskanaler er våre eksterne salgsledd rundt omkring i Europa. Via turoperatører, magasiner og agenter når ditt produkt ut til millioner av potensielle kunder.

Alle våre samarbeidspartnere arbeider direkte mot vårt bookingsystem - noe som gjør bestilling og presentasjon så effektivt som over hode mulig.

Kan du selge sjøl?

Selvfølgelig! Din Tur låser ikke av perioder til eget salg. Som vertskap har du alle rettigheter til å selg eget produkt så lenge det er ledig.   

Interessert? Ta kontakt via vår e-post eller fyll ut skjemaet nedenfor.

- vi vil skape verdier sammen med deg


Til toppen

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙