Lenke til forsiden

Registrere og rapportere fangst

Forskrift om rapportering av fangst fra turistfiskevirksomheter

I Norge har vi en havressurslov, som har som formål å sikre en bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning av de viltlevende marine ressursene, og det tilhørende genetiske materialet. Den skal også medvirke til å sikre sysselsetting og bosetting i kystsamfunna. Loven slår fast at fisken i havet er et fellesgode som myndighetene i Norge skal forvalte. Med dette som bakteppe gjorde Fiskeridirektoratet f.o.m. 1. januar 2018 endringer i forskriftene i den norske Havressursloven. Den viktigste endringen var at turistfiskeanlegg MÅ registrere seg i Fiskeridirektoratets register, samt innrapportere anleggets fangst til direktoratet på lik linje med profesjonelt fiske. I praksis betyr det at du som fiskegjest må daglig registrere din fangst i løpet av ditt opphold. Din innrapporterte fangst vil bli en del av det totale ressursuttaket i Norge.

Alle registrerte turistfiskeanlegg er pliktig til å ha systemer som ivaretar rapportering når du som fiskegjest ankommer anlegget. Din Tur ser på dette med et entusiastisk blikk og ser kun positivt på lovendringen. Vi ser på forskriftene som nødvendig for at vi skal kunne tilby bærekraftig høsting av naturens ressurser.

Hva innebærer de nye forskriftene for deg som fiskegjest på en Din Tur destinasjon?

Du som fiskegjest må registrere all daglig fangst under hele oppholdet. Du vil selvfølgelig få all nødvendig opplæring og informasjon om hvordan fangstregistrering skal foregå av ditt vertskap etter ankomst. Fra 1. januar 2021 ble det kun lovlig å ta med fisk ut av Norge dersom du har fisket og oppholdt deg hos en turistfiskebedrift, som er registret i Fiskeridirektoratets sitt register over turistfiskebedrifter. Alle feriesteder hos Din Tur er registrert hos Fiskeridirektoratet.

Hva skal registeres?

- Artene torsk, steinbit, kveite, uer og sei.

- All fangst skal registeres i antall - ikke i kilo.

- Fisk som er satt ut igjen registreres (Catch&Release).

- Nullfangst skal også registreres - altså fisketurer hvor man ikke har fått fisk.

- All fangst skal registreres pr. båt pr. fisketur (fisketur=fiskedag).

Hva er den personlige kvoten for utførlses?

- Kvoten for utførelse av fiske og fiskevarer er 18 kg, inkludert fiskefilet og ferdiglaga fiskeprodukt.

- Du kan ta med deg kvoten på 18 kg ut av Norge inntil to ganger pr. kalenderår.

- Trofèfisk er ikke lenger akseptert utenfor ordinær utførelseskvote.

- Ferskvannsfisk, som laks, ørret og røye, kommer utenom utførselskvoten på 18 kg.

Krav til dokumentasjon ved utførsel av fisk:

Som allerede nevnt ovenfor skal alle dokumentere at fisket har gått for seg i regi av et registrert turistfiske virksomhet når de tar med fiske ut av landet. Dokumentasjon får du utlevert av vertskapet på det besøkte anlegget før avreise. Dette er en kvittering/bevis som gir deg som fiskegjest tillatelse til å utføre en fiskekvote på 18 kg ut av Norge. For orden skyld har vi under beskrvet vilke krav som stilles til et slik dokumentasjon.

Tolletaten vil godta faktura eller tilsvarende legitimasjonsdokument for oppholdet utskrevet til navngitt person i reisefølget eller per person.

Videre skal legitimasjonen inneholde:

- Navn på den registrerte turistfiske virksomheten, adresse og organisasjonsnummer

- Navn på de som har fisket i regi av virksomheten.

- Tidsrom for oppholdet.

- Hvor mange personer oppholdet gjaldt for.

Tolletaten vil også kunne akseptere utskrift av hva den enkelte turistfisker har rapportert til virksomheten det har besøkt. En slik utskrift må angi:

- Virksomhetenes identitet.

- Hvem som har fisket.

- Hvor mye er fisket.

DIN TUR ØNSKER Å UNDERSTREKE AT DITT NAVN OG PERSONALIA IKKE VIL BLI KOBLET TIL DIN REGISTRERTE OG RAPPORTERTE FANGST TIL FISKERIDIREKTORATET.

For mer informasjon, klikk deg inn på fiskeridirektoratets side her

Om GoFish

GoFish er et sikkerhets- og registreringssystem som skal bidra til økt sikkerhet når du skal på fiskeferie i Norge. 

GoFish er utviklet av it-selskapet Dualog i samarbeid med turistfiskebedrifter, fisketurister og turoperatøren Din Tur. GoFish skal bidra til:

- Økt sikkerhet for gjester gjennom sporing, forebyggende sikkerhet og sikkerhetsdokumentasjon.

- Økt fokus på bærekraftig fiske gjennom fangstregistering og rapportering

Som gjest vil du bruke GoFish i forbindelse med sikkerhetssjekk før du skal på fisketur og, registrering av fangst når du kommer fra fisketur. Dette gjøres på GoFish-stasjonen på campen.

GoFish er enkelt i bruk og det eneste du som gjest trenger å huske er ditt eget telefonnummer. Du bruker ditt telefonnummer for å logge inn på GoFish-stasjonen hver gang FØR du skal på fisketur og ETTER du kommer fra fisketuren.

- Før fiske: foreta sikkerhetssjekk.

- Etter fiske: registrer fangst.

Med GoFish på fiskecampen har de ansatte oppdatert informasjon om hvem som er på havet, hvor mange dere er om bord og båtens posisjon.

GoFish sørger også for enkel registrering av fangst etter hver fisketur, husk også null fangst og utsluppet fisk. Med å registrere fangsten i GoFish bidrar du til en mer korrekt rapportering av fangst.

GoFish - ofte stilte spørsmål

Hva er GoFish?

GoFish er et sikkerhetssystem med fangstregistrering for sjøfiskecamper i Norge. GoFish inneholder sporing av båter, gjesteregister, booking, fangstregistrering og fangstrapportering.

Hva er formålet med GoFish?

GoFish skal bidra til økt sikkerhet til sjøs gjennom at båtens siste posisjon og sporingslogg er tilgjengelig for de ansatte på fiskecampen. Ved en uønsket hendelse vil de ansatte vite hvor båten befinner seg. GoFish skal også bidra til at fiskecampen overholder myndighetskravene om rapportering av fangst.

Hvorfor trenger dere min personinformasjon?

Informasjon om deg som gjest registreres i GoFish for at de ansatte skal vite hvem som er på fiskecampen, hvem som er om bord og hvem som har ansvar for sikkerhet og rapportering av fangst.

Hvorfor trenger dere mitt telefonnummer?

Ved en uønsket hendelse ønsker de ansatte på campen raskt å komme i kontakt med deg. Sørg derfor å alltid ha en fulladet mobil med ut når du skal ut og fiske.

Ditt telefonnummer er også din innlogging i GoFish under ditt opphold.

Hvordan behandler dere informasjon om meg?

Din personinformasjon blir behandlet av fiskecampen og systemleverandør Dualog AS i henhold til strenge sikkerhetsrutiner. 

Hvem har tilgang til min personinformasjon?

Din personinformasjon er kun tilgjengelig for campens ansatte og systemleverandøren Dualog.

Kan jeg be om å få min informasjon slettet?

Ja, dersom du ønsker å bli slettet gir du beskjed til campens ansatte. Din informasjon vil ikke lenger være mulig å gjenopprette etter at den er slettet. Ved et nytt besøk på en GoFish camp må din personinformasjon registreres på nytt.

Hva er en GoFish-stasjon?

GoFish-stasjonen er et nettbrett med programmet GoFish. GoFish-stasjonen brukes i forbindelse med sikkerhetssjekk før du skal fiske og for å registrere fangst når du har fisket.

Hva er en sikkerhetssjekk?

En sikkerhetssjekk er en daglig rutine du gjennomfører på campen før du skal fiske. Vertskapet viser deg hvordan dette fungerer når du ankommer fiskecampen. Sikkerhetssjekken gjennomføres på et GoFish nettbrett.

Hvorfor skal jeg ta sikkerhetssjekk?

Sikkerhetssjekken er viktig for at campens ansatte skal vite hvor lenge du har estimert å være på havet, hvor mange dere er om bord og at dere har nødvendig redningsutstyr med dere. Benytt GoFish-stasjonen for å foreta sikkerhetssjekk, logg inn med ditt telefonnummer.

Hvorfor er det sporing på båten?

Sporingen skal bidra til økt sikkerhet for deg som gjest gjennom at campens ansatte har tilgang til båtens siste posisjon og kan se sporingsloggen for båten. Skulle de skje en uønsket hendelse vet campens ansatte hvor båten befinner seg. Skulle det skje en uønsket hendelse vil campens ansatte ved hjelp av GoFish raskt finne din posisjon. Dette er avgjørende for å avverge en nødsituasjon.

Kan jeg slette sporingsinformasjon?

Nei, som gjest kan du ikke slette sporingsinformasjon. Du kan be campen om at personinformasjonen som er knyttet til sporingen blir slettet.

Ser andre båter min posisjon og sporingslogg?

Nei, i utgangspunktet ikke. Det er kun campens ansatte som ser din posisjon og sporingslogg. Men, dersom det er AIS (Automatic Identification System) om bord i båten vil andre båter som har AIS kunne se båten i kart.

Hvorfor skal jeg registrere fangst?

I henhold til krav fra norske myndigheter skal hver fisketur registreres og rapporteres til Fiskeridirektoratet. På fiskecamper som har GoFish er det du som gjest som registrerer din fisketur og tilhørende fangst.

Hva er en fisketur?

En fisketur er hver gang du tar ut båten med intensjon om å fiske. 

Hvilken fangst skal registreres?

I henhold til krav fra myndigheter skal hver fisketur registreres med tilhørende fangst, null fangst og utsluppet fisk. Det er krav om at torsk, sei, steinbit, kveite og uer rapporteres. Andre arter er frivillig og vil kun bli rapportert til fiskecampen. Fangsten/utsluppet fisk skal telles. Hver fisk skal telles. 

Når skal jeg registrere fangst?

Registrer din fangst/null fangst/utsluppet fisk etter hver fisketur. Benytt GoFish-stasjonen på campen, logg inn med ditt telefonnummer.

Hva skjer hvis jeg registrerer feil?

Gi beskjed til campens ansatte om at du har registrert feil slik at de kan rette det opp før rapportering.

Vil min fangst bli kontrollert?

Campen bestemmer selv om de vil kontrollere fangst mot registrert fangst.

Hva blir rapportert til myndighetene?

I rapporten til myndighetene fremgår følgende informasjon; navn på fiskecamp, dato for fisketur, fangst med arter og antall, null fangst, utsluppet fisk med arter og antall. Informasjon om båt, posisjon, mannskap og båtfører vil ikke bli rapportert.

Sendes data fra GoFish til Tollmyndigheter?

Nei. Fangstrapporten sendes til Fiskeridirektoratet.

Trenger jeg dokumentasjon for utførsel av fisk?

Ja, du trenger et bevis på at du har oppholdt deg på en fiskecamp som rapporterer fangst. Camper som bruker GoFish rapporterer fangst. Campens ansatte kan skrive ut et bevis som du kan vise frem i tollen. Beviset gir deg rett til å ta ut 18 kg fisk.

Hvilke fordeler har jeg ved å bruke GoFish?

Som gjest på en GoFish-camp skal du være sikker på at sikkerhet og bærekraftig fiske er i fokus på fiskecampen. Når du bruker GoFish bidrar til økt sikkerhet for deg selv og ditt reisefølge. I tillegg bidrar du til en mer nøyaktig og presis rapportering av fangst.

Hva er GoFish sikkerhets- og miljøavgift?

Dette er avgiften du betaler for å være på en GoFish-camp. Avgiften dekker kostnader for sikkerhetssystemet GoFish. GoFish bidrar til økt sikkerhet for deg som gjest gjennom sporing og den forebyggende sikkerhetssjekken. I tillegg vil du enkelt kunne registrere fangst i GoFish henhold til krav fra norske myndigheter.


Til toppen

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙