Booking Help: (+47) 74 07 30 00Monday to Friday 8am to 3:30pm CEST
elg01

Opplev ville dyr på nært hold - Natursafari i Norge

En stor andel av Norge består av urørt natur og villmark. Endeløse fjellvidder, dype skoger og tusenvis av kilometer med kystlinje er leveområder for et stort antall pattedyr og fugler. Med et av våre feriehus som utgangspunkt, har du store muligheter til å stifte bekjentskap med flere av disse.

Du trenger ikke nødvendigvis noen guide eller nasjonalpark for å oppleve ville dyr i Norge. Pattedyrarter som elg, rådyr, ekorn, hare og rødrev er meget vanlige over hele landet, og er forholdsvis lette å observere året rundt - spesielt hvis du kjører på en stille fjell- eller skogsbilvei om natta. Langs kysten er oter, steinkobbe, havert og den lille hvalen nisevanlige. Mange andre hvalarter, spekkhogger, spermasetthval og blåhval inkludert, krever vanligvis mer tilrettelagte hvalsafarier - vanligvis i sommerhalvåret.

Andre dyr er mer eksklusive og krever forberedelser eller en guide for å la seg avsløre. Både bjørn, ulv, jerv, mår og gaupefinnes i Norge, men alle artene er sky og man skal derfor være meget heldig for å møte på dem. I Dovrefjellområdet lever Europas eneste frittlevende bestand moskusokse i beste velgående, og i samme område har både fjellrev og villreintilhold året rundt.

Som vår gjest kan du få vår hjelp til å finne ville fugler og dyr.

Velkommen til Natursafari i Norge!

PhotoGalleryIcon

 

 


Copyright © 2010-2019. All written and photographic content on these web-sites are copyrighted DIN TUR AS by norwegian law. Unauthorized use will be considered as theftery, and will be reported.
You are free and welcome to link to any of our articles and destinations anytime.