Booking Help: (+47) 74 07 30 00Monday to Friday 8am to 3:30pm CEST
[ Lukk vindu ]
Innlandsfiske, Søndre Bjerkerud

Fakta om Krøderfjorden samt fisketips Krøderfjroden er en flott klarvannsjø med streker seg 41 km fra Krøderen Krødsherad kommune) i sør til Gulsvik (Flå kommune) i nord.

Fakta om Krøderfjorden samt fisketips

Krøderfjroden er en flott klarvannsjø med streker seg 41 km fra Krøderen Krødsherad kommune) i sør til Gulsvik (Flå kommune) i nord. Den viktigste vanntilførselen kommer fra Hallingdalselva i nord og innsjøen har sitt utspring via Snarumselva i den sørlige delen av innsjøen. Langs østsiden av fjorden er det store skogområder.

Gjedda er en forholdsvis ny fiskeart i Krøderfjorden, men bestanden har etter sin ankomst EKSPLODERT. På grunn av god tilgang til byttfisk og bra vannkvalitet har bestanden vokst rakst i antall og størrelse pr individ.

 

Fakta om Krøderfjorden:

M.O.H: 132 meter

Areal: 43.82 km²

Strandlinje: 130 km Gjennonsnittsdybde: 33 meter

Maksdybde: 130 meter Lengde: 41 km

Omkrets: 113 km

 

Fiskearter: Gjedde, abbor, ørret, ørekyt, karuss, sik, røye (dypvannsrøye).

Generelle fisketips:

Etter isløsninga i mai måned trekker gjeddene inn i de grunne buktene i deltaområdene i den nordlige eller sørlige delen av Krøderfjorden. I perioden rett etter endt gyting går gjedda over i "slukemodus". Detter er kanskje en av de beste periodene i løpet av fiskesesongen for å komme i kontakt med storgjedda med grunt gående fiskeutstyr (eks jerk-fiske, shads, popper, sveve-wobblere eller fluefiske). Fiske med agnfisk (død fisk) kan også være effektivt.

Spesielt er denne tiden på året interessant for den som er interessert i et visuelt fiske hvor en kan fiske grunt å oppleve gjedde som angriper i vannskorpa. Et virkelig spennende fiske er med såkalte poppere som rykkes fram i overflata. Helst i nærheten av sivbelter og/eller undervannsvegetasjon. Gjedda angriper disse popperene med dødsforakt så vannspruten står. Vanvittig fasinerende! Etter gytinga trekker gjeddene ut på litt dypere vann (men ofte i nærheten av gyteplassen), og nå kan man virkelig oppleve gode fangster av gjedder (næringsvandring). Årsaken til dette er at gjedda spiser seg opp etter kraftanstrengelsen som gytinga er. Særlig etter gyteperioden er store agn effektivt på den store gjedda som skal spise seg opp etter en lang vinter og intens gyteperiode.

For den som ikke har fisket med Jerk-Bait så anbefaler vi det på det sterkeste. Jerk-Bait fiske vil garantert høyne nivået på din fiskeopplevelse. Med Jerk-Bait kan du fiske grunt, dypt eller mellom vannlag. Ved bruk av Jerk-Bait vil en ofte kunne oppleve spektakulære og harde hugg.

I juli og august trekker de større gjeddene ut på dypere vann, 5-20 meter, og kan være vanskeligere å komme i kontakt med. Trolling og agnfiske vil på denne årstiden være mest effektivt fordi en lettere kommer ned i riktig vannlag. Prøv også dyptgående wobblere eller tyngre jigger/shads i dype renner/skrenter eller i nærheten av undervannshøyder med dypt omkringliggende vann. Det er flere grunner/platå som ligger i åpent farevann med dyp vann omkring. Dette er meget aktuelle fiskeplasser spesielt på denne tiden av året.

I juli og august er fiske om kveld og morgen best. Da siger gjeddene inn på grunnere vann, og kan være mulig å komme i kontakt med vanlig jerk- og wobblerfiske. Prikk inn huggperiodene i sommermånedene og du kan ha et kjempefiske i juli og august. Videre vil det være en fordel å fiske der hvor vinden skaper bevegelser i vannskorpen.

Blikkstille vann med klart vær kan gi utfordrende fiske. Men gråvær og blåst kan aktivere gjeddene midt på dagen på denne årstiden. Når det gjelder fisketeknikk for sommergjedda, kan det lønne seg å fiske raskt og variert, med andre ord kombinere raske og langsomme inndrag.

Når vannet blir kaldere i september og oktober kommer de store gjeddene inn på grunnere vann igjen, gjerne 2-8 meter, og lar seg fange på de fleste metoder bare en fisker på riktig dybde. Høsten er sammen med våren ansett som den beste årstiden for fiske etter store gjedder. I takt med at vannet kjølnes ned, kan det være en fordel å fiske saktere.

Aktuelle farger: Skarpe farger (grønt, gult, oransje, hvit, sølv og rødt) er ofte benyttet på våren (mai/juni), spesielt i noen av buktene som kan ha litt brunere vannfarge enn andre steder i innsjøen. Agn med naturlig farger (farger som byttefiske) kan være å foretrekke ved hvor vannet er klart. Sølv er en farge som er meget aktuell i Krøderfjorden. Mange lokale fiskere sverger til vanlig skjesluk i sølv/gull med innslag av sort i vektklassen 20-30 gram (7-14 cm lang). For de som ønsker å fiske med fluer anbefaler vi 10-17 cm lange fluer i kombinasjonen rødt/hvit/blått, rene flash-fluer i sølv og gull eller oransje og knallgule.

Catch and release: Vi i Din Tur oppfordrer til at all gjedde (spesielt den store gjedda) blir sluppet ut igjen for å opprettholde en bærekraftig storgjeddebestand. Selvfølgelig er det tillatt med et fiskemåltid, men Din Tur AS oppfordrer til kun å ta fiske som rekker til ett fiskemåltid pr dag - ikke mer!

Priser på fiskekort:

 

• Døgnkort NOK 30,-

• Ukekort NOK 75,-

• Sesongkort NOK 200,-

Kjøpes direkte av vertskapet ved ankomst.

Se fiskefilm fra Krøderfjorden:http://www.bissclips.tv/bissclips_tv/reise-und-reviere/suednorwegen-hecht-ruteundrolle.html

 

SKITT FISKE!

Klikk på bilde for å åpne galleri.
Søndre Bjerkerud
Copyright © 2010-2020. All written and photographic content on these web-sites are copyrighted DIN TUR AS by norwegian law. Unauthorized use will be considered as theftery, and will be reported.
You are free and welcome to link to any of our articles and destinations anytime.