Booking Help: (+47) 74 07 30 00Monday to Friday 8am to 3:30pm CEST
[ Lukk vindu ]
Innlandsfiske, Haugstenstøa

Innsjøinfo og fisketips Vansjø er fullt av fjorder, øyer, holmer og sund, som innbyr til spennende fiskeopplevelser. .

Innsjøinfo og fisketips

Vansjø er fullt av fjorder, øyer, holmer og sund, som innbyr til spennende fiskeopplevelser.. Som så mange andre næringsrike innsjøer på Østlandet, er også strandlinjen i Vansjø dominert av siv og vegetasjon. Dette skaper mange fine fiskeplasser. Innsjøen er en del av Mossvassdraget.

Videre har Vansjø en overraskende lav snittdybde (maksdybde 41 meter), og mange skjær. Bruker du båt, anbefales det derfor å kjøre forsiktig,! Fordelen med alle disse grunnene er selvfølgelig at de skaper mange spennende fiskeplasser! Dersom du ikke er kjent i området, er et kart å anbefale, siden Vansjø kan fremstå som en ″labyrint″ i mange områder.

Mosseelva er utløpet til Vansjø og renner fra det vestre bassenget og ut i Oslofjorden på innsiden av Jeløya. En demning hindrer båter i å følge elva ut i fjorden. Av innløpselver er Hobølelva den største, og også et av de få stedene i vassdraget hvor man finner ørret. Hvis ørret er målet, bør man oppsøke steder med litt fart i vannet, gjerne ganske langt oppe i Hobølelva. I selve Vansjø er ørret knapt nok en sjeldenhet.

Fakta:

Standlinje: 200km                                                     Areal: 35.7803 km²

Maks dybde: 41 meter                                              Gjennomsnittsdybde: 7,4 meter

Flateinnhold: 46,5 km²                                             Omkrets: 175,41 km

Øyer: over 50 stk                                                       Høyde over havet: 25 m

Totalt anslått fiskeproduksjon pr år: 17890,5 kg

Arter:

Totalt finnes mange forskjellige arter i Vansjø; Gjedde, gjørs, abbor, ål, brasme (1-1,5 kg), hork, flire, laue, krøkle, trepigget stingsild, lake, steinulke, ørret (liten bestand), suter (1 kg), mort (50-400 gram), sørv (0,5-1 kg) med flere.

Det er eksepsjonelt gode gyteforhold i Vansjø med utallige fine gytebukter med god vegetasjon. Vansjø har en tett bestand av gjedde. Normalstørrelsen er fra 1,5 kg til 5 kg, men også mye stor fiske inntil 10-13 kg. Dette er en innsjø som er synonymt med variasjon og mye action. Innsjøen har også mye abbor i størrelsen 400-600 gram, og det krokes regelmessig abbor over 1 kg. For den som er interessert i å fiske gjørs kan vi meddele at bestanden er tett med mye gjørs på 500-600 gram, med enkelte eksemplar inntil 6 kg. Gjørs mellom 1,5 og 2,5 kg blir sett på som stor fisk.

Generelle fisketips for Vansjø

For fiske av gjedde og abbor anbefaler vi å fiske i sivkledde bukter, smale sund, og rund alle små og store øyer og holmer. Disse stedene skaper mange fine fiskeplasser, og steder hvor det er kort vei mellom grunt og dypt vann er ofte hot spots. Dette forandrer seg selvfølgelig etter når på året og når på døgnet du fisker. Grunne bukter med god vegetasjon er ofte gode steder på vårparten når gjedda oppsøker disse stedene i forbindelse med gytinga. Her blir også vannet varmere tidligere på sesongen. På denne tiden, blir ofte store gjedder stående på grunt vann, gjerne nært land. De går sjelden på mer enn 1-5 meter dyp i denne perioden. Dette er en perfekt periode for Jerk-fiske eller fluefiske etter gjedde.

divider

På sommeren trekker gjedda ofte til dypere farevann grunnet at gjedda er en kaldtvannsfiske som foretrekker kjøligere vannlag. De mindre gjeddene er ofte svært interessert i ting som flyter på overflaten på denne tiden av året, så benytt gjerne flytende wobblere, eller om du fisker med flue er ulike poppere gode alternativer. Skal du fange storgjedda på denne tiden av året må du fiske tidlig morgen eller sein kveld når gjedda trekker inn på grunner vann for å jage småfisk. På dagtid bør du fiske på dypere vann for å komme i kontakt med gamle-gjedda.

Høsten er en meget fin periode å fiske gjedde. Da blir temperaturen mer lik i alle vannlag og den store gjedda jakter ofte mer pelagisk. Kan ofte fanges nær land slik som på våren. Den liker seg godt der bunnforholdene variere.

Utover den "fast" gyteperioden på våren er det viktig å lokalisere gjeddas byttefiske for å lykkes med gjeddefiske.

Det beste gjørsfiske får du på gråværsdager med dunkelt lys eller ved kveld/nattfiske. Små shads (4-7 cm - hoder 15-20 gram), spinnere, wobblere eller død agnfisk (må være agnfisk fra Vansjø) fisket nær bunn er gode oppskrifter for å lukkes med gjørsfiske.

Et tips er å dunke agnet/loddet i bunnen for å skape lydbølger som gjørsen fanger opp med gjørsens sensitive kropp.

Wobblere som stusser bunnen eller spinnere som lager gode lydbølger er ofte effektivt for å lokke gjørsen til å jakte nettopp ditt agn. På sommernettene kan du oppleve å få gjørsen i høyere vannlag, men som hovedregel - hold deg nær bunn i mørket.

Generelt fisker shads, jerk-baits, wobblere og skjesluker med skarpe farger godt i Vansjø på grunn av litt uklart vann. Rødt.

Vanlig fiskekort:

• Døgnkort NOK 50,-

• Ukekort NOK 100,-

• Sesongkort NOK 200,-

Trolling kort (gjelder moderne trollingfiske, ikke vanlig dorging):

• Døgnkort NOK 100,-

• Ukekort NOK 300,-

• Sesongkort NOK 500,-

Fiskekort kjøpes ved ankomst, vertskapet er behjelpelig med dette.

Bensin kjøpes direkte av vertskapet. Betaling skjer ved avreise.

divider
Klikk på bilde for å åpne galleri.

Haugstenlia
Haugstenlia
Copyright © 2010-2022. All written and photographic content on these web-sites are copyrighted DIN TUR AS by norwegian law. Unauthorized use will be considered as theftery, and will be reported.
You are free and welcome to link to any of our articles and destinations anytime.