Booking Help: (+47) 74 07 30 00Monday to Friday 8am to 3:30pm CEST
[ Lukk vindu ]
Fuglekikking, Spindaj

Spindaj vil fra 2011 tilby følgende

 

Selvguiding

Kart over øyene i fjorden hvor fuglelokaliteter er beskrevet og gps-merket. Utleie av gps Tilbud om båttransport til øyene i området. De beste artene kan være fugler som smålom, storlom, storskarv, toppskarv, grågås, ærfugl, sjøorre, havørn, kongeørn, jaktfalk, fjellvåk, dvergfalk, fjæreplytt, tyvjo, krykkje, rødnebbterne, rødvingetrost, gråtrost, blåstrupe og gråsisik.

 

Båttur rundt Spildra / fotosafari havørn m.m.

Øya Spildra har et rikt fugleliv med over 90 hekkende arter. Her finnes gode bestander av ærfugl, teist, skarv, grågås, rødnebbterne samt de vanligste måkeartene så som gråmåke, svartbak og fiskemåke (sporadisk hekking av sildemåker). Havørn hekker fast på øya. Det samme gjør tyvjo og lirype. Havområdet rundt øya er også beiteplass for alke og lundefugl, i tillegg forekommer småkval så som nise og springer.

 

En båttur rundt øya gir meget gode muligheter for observasjon og fotografering av overnevnte arter. Også gode muligheter for foto av ørn som fanger fisk.

 

Samarbeid med Nordnorsk Naturguide (nng.no)

Nordnorsk Naturguide vil i løpet av 2011 tilby guidede turer i Nord Troms regionen. Et av stedene som planlegges besøkt er Spildra og der fokus vil være på fugler samt stedets kulturminner. Se nng.no for nærmere informasjon.

divider
Klikk på bilde for å åpne galleri.

Spindaj
Copyright © 2010-2022. All written and photographic content on these web-sites are copyrighted DIN TUR AS by norwegian law. Unauthorized use will be considered as theftery, and will be reported.
You are free and welcome to link to any of our articles and destinations anytime.