Booking Help: (+47) 74 07 30 00Monday to Friday 8am to 3:30pm CEST

Fangstregistering

 

Forskrift om rapportering av fangst fra turistfiskevirksomheter  


I Norge har vi en havressurslov, som har som formål å sikre en bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning av de viltlevende marine ressursene, og det tilhørende genetiske materialet. Den skal også medvirke til å sikre sysselsetting og bosetting i kystsamfunna. Loven slår fast at fisken i havet er et fellesgode som myndighetene i Norge skal forvalte. Med dette som bakteppe har Fiskeridirektoratet f.o.m. 1. januar 2018 gjort endringer i forskriftene i den norske Havressursloven. Den viktigste endringen er at turistfiskeanlegg som oppfyller bestemte kriterier MÅ registrere seg i Fiskeridirektoratets register, samt innrapportere anleggets fangst til direktoratet på lik linje med profesjonelt fiske. I praksis betyr dette at alle Din Turs reisemål/turistfiskedestinasjoner er registreringspliktige - og du som fiskegjest må daglig registrere din fangst i løpet av ditt opphold. Din innrapporterte fangst vil bli en del av det totale ressursuttaket i Norge.

Alle registrerte turistfiskeanlegg er pliktig til å ha systemer som ivaretar rapportering når du som fiskegjest ankommer anlegget. Din Tur ser på dette med et entusiastisk blikk og ønsker en slik lovendring velkommen. Vi ser på de nye forskriftene som nødvendig for at vi skal kunne tilby bærekraftig høsting av naturens ressurser. Sagt med andre ord, Din Tur ønsker at også fremtidige generasjoner skal oppleve fiske langs norskekysten.

Hva innebærer de nye forskriftene for deg som fiskegjest på en Din Tur destinasjon:

- Fra og med 1. januar 2018 må du registrere din daglige fangst. Alle feriesteder i Din Tur er registrert hos Fiskeridirektoratet, dvs. at du som fiskegjest må registrere all daglig fangst av følgende arter: TORSK, KVEITE, UER, STEINBIT OG SEI. Du vil få all nødvendig opplæring og informasjon om hvordan fangstregistrering skal foregå av ditt vertskap.

- All fangst av artene nevnt over skal registreres I ANTALL - IKKE KILO. All fangst skal registreres pr. båt pr. fisketur (fisketur=fiskedag). DITT NAVN OG PERSONALIA VIL IKKE BLI KOBLET TIL DIN REGISTRERTE OG RAPPORTERTE FANGST TIL FISKERIDIREKTORATET.

- KVOTE FOR DEG SOM FISKER PÅ ET REGISTRERT ANLEGG BLIR 20 KG F.O.M. 1. JANUAR 2018. Dvs. at du som fiskegjest på et registrert fisketurismeanlegg kan benytte deg av utførelseskvoten på 20 kilo fisk. Til sammenligning vil du som fiskegjest på et uregistrert anlegg kun benytte deg av en utførelseskvote på 10 kg. Med andre ord lønner det seg å være fiskegjest på et registrert fisketurismeanlegg.

- Som en del av fangstregistreringen skal også fisk som er satt ut igjen registreres (Catch&Release).

- Nullfangst skal også registreres - altså fisketurer hvor man ikke har fått fisk.

- Trofèfisk er ikke lenger akseptert utenfor ordinær utførelseskvote.

- Ved avreise mottar du som fiskegjest en kvittering/bevis på at du har fisket på et anlegg registrert hos Fiskeridirektoratet. Kvitteringen/beviset gir deg som fiskegjest tillatelse til å utføre en fiskekvote på 20 kg ut av Norge. Uten kvitteringen/beviset må du forholde deg til utførelse av kun 10kg.

- Det må gå minimum 7 kalenderdager mellom hver gang du som fiskegjest benytter deg av utførselskvoten.

 

For mer informasjon, klikk deg inn på fiskeridirektoratets side her

Copyright © 2010-2021. All written and photographic content on these web-sites are copyrighted DIN TUR AS by norwegian law. Unauthorized use will be considered as theftery, and will be reported.
You are free and welcome to link to any of our articles and destinations anytime.