Booking Help: (+47) 74 07 30 00Monday to Friday 8am to 3:30pm CEST

 

På denne siden har vi i Din Tur samlet viktig informasjon til deg som ønsker å fiske og ferdes med fritidsbåt i Norge. Ved hjelp av teksten og lenkene nedenfor kan du gjøre deg kjent med regler du som turistfisker må følge når du praktisere fiske og utøver båtferdsel. Har du spørsmål eller noe er uklart, ta kontakt med oss i Din Tur via e-post: office@dintur.no eller ring +47 74 07 30 00.

 

 

Lover og regler knyttet til turistfiske i Norge.

Ved å klikke deg inn på lenken under kan du kjapt og enkelt oppdatere deg på gjeldene regler om minstemål på fiskearter i sjøen og laks. I tillegg bli kjent med hvor mye fisk det er lov å ta ut av Norge.

Klikk her for å lese mer om relger knyttet til praktisk fiske i Norge.

Klikk her for å lese mer om fredete arter

For å gi deg et kjapt innblikk i hva du bør vite om fritidsfiske i sjøen, har Fiskeridirektoratet laget en informasjonsfilm som inneholder det viktigste. Se film her...

 

App om fritidsfiske i sjøen.

Fiskeridirektoratet har utarbeidet et App - klikke her, og last ned Appen Fritidsfiske, så kan du til enhver tid sjekke gjeldene minstemål mens du fisker.

 

Forskrift om båtførerbevis.

I Norge er det krav til båtførerbevis for å føre fritidsbåt over 8 meter og inntil 15 meter (49,21 fot), eller har motor med effekt over 25 HK. Dette gjelder alle som er født etter 1. januar 1980. Personer født før 1980 er fritatt fra kravet om båtførerbevis, og kan føre båter opp til 15 meter eller motoreffekt utover 25 HK uten å måtte vise til et kvalifikasjonsbevis, men personer som er født føre denne datoen oppfordres også til å avlegge prøve for å bidra til trygghet og sikkerhet for alle som ferdes til sjøs.

- Båtførerbevis eller annet kvalifikasjonsbevis utstedt i annen EØS-stat, er gyldig i samsvar med bevisets innhold.-

- Internasjonalt båtførersertifikat, ICC, skal omfatte kystnavigasjon for å være gyldig i Norge.

- Utenlandsk båtførerbevis er gyldig dersom det i det vesentligste tilfredsstiller kravene til det norske båtførerbeviset og er utstedt på et skandinavisk språk eller engelsk.

Påbud om bruk av flyteutstyr.

Det er påbudt å bruke vest eller annet godkjent flyteutstyr når en oppholder seg i fritidsbåter under 8 meter. Påbudet retter seg mot alle personer som oppholder seg utendørs i båten mens den er i fart. Kravet om at det skal være flytevest tilgjengelig til alle ombord i fritidsbåter gjelder fortsatt selv om personer oppholder seg innendørs, men påbudet om bruk bortfaller ved opphold innendørs.

 

Copyright © 2010-2020. All written and photographic content on these web-sites are copyrighted DIN TUR AS by norwegian law. Unauthorized use will be considered as theftery, and will be reported.
You are free and welcome to link to any of our articles and destinations anytime.